Kipovi

Kipovi

Nudimo Vam širok program dobrih ideja za Vaš dom i uređenje zelenog okoliša

kipovi1 c1  kipovi2
703 Statua Paula od Canove,
v 130 cm, t 120 kg
814 Postolje
704 David, v 120 cm, t 93 kg
1032 Postolje
717 Statua Ampolle, v 130 cm, t 95 kg
814 Postolje

 

kipovi3  kipovi4  kipovi5 
 607 Putta, v 60 cm, t 38 kg  608 Putta, v 59 cm, t 35 kg  610 Putta, v 59 cm, t 35 kg
     
kipovi6 kipovi7 kipovi8
715 Anđeo, v 55 cm, t 8 kg 601 Putta, v 61 cm, t 45 kg 605 Putta, v 60 m, t 35 kg
      

 
 nj n  m  l 

712 Sv. Marija, v 80 cm, t 30 kg
714 Sv. Marija obojana,
v 80 cm, t 30 kg

602 Štef, v 88 cm, t 70 kg
814 Postolje

612 Putta, v 71 cm, t 42 kg
802 Postolje, 27x27x27 cm,
t 37 kg

614 Putta, v 60 cm, t 37 kg
809 Postolje

 

k  d

710 Statua, v 140 cm, d 90 cm, t 370 kg
801 Postolje, d 130 cm, š 55 cm, v 50 cm, t 320 kg

711 Statua v 78cm, t 40kg